רונן

מייסד החברה

עדן

שותף בכיר

דניאל

מנהל משרד

קובי

מנהל שטח